Ga naar inhoud
Geschreven op 7 jun. 2022

Disclaimer

De 'kluizencontent’ omvat kennis die in het kader van de werkzaamheden van de Hockey Foundation en haar verenigingen tot stand is gekomen en naar hun oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis is dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.

Deze website heeft geen winstoogmerk, maar dient als een volwaardig leerplatform voor trainers en alle professionals die aan de inclusie van jeugd werken, alsook om het enthousiasme voor de activiteiten van de Hockey Foundation te stimuleren. De inhoud van de website heeft de Hockey Foundation zorgvuldig samengesteld uit persoonlijke ervaring die is verrijkt met andere ervaringen en bronnen: openbare informatiebronnen, rapporten, wetenschappelijke studies, internetartikelen, maar ook uit door de KNHB ontwikkelde documenten. De op de website voorkomende meningsuitingen mogen daarom nog niet zomaar worden gezien als de officiële zienswijzen van de KNHB, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld. Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel bij het maken van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kan bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct of up-to-date zijn. Wij behouden ons het recht voor de op de website vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De Hockey Foundation en daarmee ook de KNHB, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van de website en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van externe links in de content kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. De Hockey Foundation en de KNHB aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en hebben geen zicht op de inhoud van gelinkte sites, omdat ze niet door ons worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden.

Gebruik van teksten of beeldmateriaal
De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van ze kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen via de contactpagina met hen in contact komen. Graag nemen zij dan de verbeterde bronvermelding over en zullen op verzoek ook zo snel mogelijk informatie en/of beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van het materiaal op deze site liggen bij de Hockey Foundation. Je kunt contact opnemen voor nadere informatie over verdere verspreiding van het materiaal, bijvoorbeeld voor gebruik ter promotie van de hockeysport of om een bijdrage te leveren bijdragen aan de inclusie en kansengelijkheid van jeugd uit lage inkomenswijken.