Ga naar inhoud
Kenniskluis 10

De spiegel: blik op jezelf

Blake carpenter 6aei LU Vt MDA unsplash
Hockey kind

Positieve relaties opbouwen

Onze pedagogisch verenigingsmanagers beheersen hockeytechnische zaken en kunnen op een aansprekende en begrijpelijke manier hockey-instructies voor kinderen verzorgen. Maar we zijn vooral heel erg blij met ze op de Hockey Foundation vereniging om hun kennis van pedagogiek en het vermogen een ondersteunend en stimulerend ontwikkelklimaat voor de kinderen te realiseren. Samen stemmen we onze handelingen zo op de doelgroep af dat deze zich optimaal ontwikkelt op sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig terrein.

De vier V’s
Om te zorgen dat kinderen zich fijn bij ons voelen en zowel in het buurttraject als op de vereniging ervaring opdoen met het aangaan van sociaal veilige relaties, bouwen we positieve relaties met ze op. Positieve relaties kenmerken zich door empathie, eerlijkheid, mentale steun, acceptatie, vriendelijkheid, wederkerigheid, samenwerking, zorg en respect. We creëren ze het snelst door belang te hechten aan deze vier V’s:

 1. Vertrouwen
 2. Verbindende rol
 3. Verantwoordelijkheid
 4. Voorbeeldfunctie

Vertrouwen – Een manier om positieve relaties op te bouwen is door alle lessen en trainingen door dezelfde trainer uit te laten voeren. Als kinderen steeds hetzelfde gezicht zien, voelen ze zich meer op hun gemak. Vertrouwen scheppen we vervolgens door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen. Vanuit een vertrouwensrelatie kunnen kinderen daarna ook worden gecoacht op hun gedrag.

Verbindend – De pedagogisch verenigingsmanagers (pvm’ers) en trainers zijn de spil in het netwerk van de kinderen. Ze verbinden leefgebieden zoals de vereniging, school en thuis waardoor ze een kind beter leren begrijpen. Als een begeleider met een kind - en zijn leefwereld thuis en op school - in verbinding staat zal het eerder geneigd zijn om gewenst gedrag te vertonen en naar diegene te luisteren.

Verantwoordelijkheid
– Volgens de pedagogische opdracht van een maatschappelijke hockeyvereniging dragen we de verantwoordelijkheid om hockey in te zetten als middel en de kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen. We helpen daarbij om een sport- en beweegaanbod mogelijk te maken, met het focuspunt niet alleen op hockeyspecifieke vaardigheden, maar ook op life skills.

Voorbeeldfunctie – Pvm’ers en trainers vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle kinderen en ouders op de vereniging. Dit gaat het beste als ze zich bewust zijn van hun gedrag en zich professioneel opstellen. We leren kinderen niet alleen zaken op het gebied van hockey, maar leggen met ons programma ook een stevige, brede basis voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Flexibel schakelen tussen rollen
Ook als clubkaderlid of bestuurder geniet je het vertrouwen van de kinderen, hun ouders en de hockeyvereniging dat je het beste met de kinderen voorhebt. Hier komt een morele plicht uit voort om je verantwoordelijk te gedragen en te accepteren dat ook jij een rolmodel bent.
In de rol van organisator creëer je daarbij de juiste omstandigheden zodat lessen en trainingen goed kunnen worden uitgevoerd, in goed werkbare omstandigheden binnen een passend trainingsschema. In de rol van gastheer/-vrouwzorg je dat alle kinderen en ouders zich welkom voelen op de club. Je ‘ziet’ ze en probeert met ze te levelen als de gelegenheid zich voordoet.
In de rol van scheidsrechter houd je daarbij toezicht en controleer je de naleving van de kernwaarden op de club. Ook pak je je verantwoordelijkheid om kinderen aan te spreken op (ongewenst) gedrag, en stemt de pedagogische handelwijze waarmee zij het gewenste gedrag bij hen denken te stimuleren met de trainers af. Dit betekent dat je alert en bewust moet zijn en honderd procent ‘aan’ staat. Vermoeiend? Jazeker. Maar je zult er steeds beter in worden om effectief uit al deze rollen te putten en de positieve reacties die je hierop gaat krijgen, zorgen weer voor nieuwe energie.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.