Ga naar inhoud
Kenniskluis 1

Opgroeien in een lage inkomenswijk

JPEG afbeelding 523 B9 E113140 1
Hockey kind

Tegemoetkoming in de kosten

Armoede in kaart
Waar wonen de armen in Nederland? Beweeg de cursor op deze website over een gemeente of postcodegebied voor recente armoedecijfers: Armoede in kaart.

Armoede en hockey
Mossaid is een gescheiden vader die moet rondkomen van een uitkering. Hij heeft twee kinderen die formeel bij de moeder staan ingeschreven. Hij heeft een moeizame, verstoorde relatie met haar, maar de opvoeding doen ze samen. De kinderen zijn drie dagen per week bij Mossaid. Zo ziet zijn huishoudboekje eruit:

Netto-inkomsten per maand

Maandelijkse uitgaven

Bijstandsuitkering + huurtoeslag + zorgtoeslag

Huur € 620

Boodschappen € 240

Verzekeringen € 172

Internet + tv € 45

Mobiele telefoon € 15

Water, gas, energie € 105

Sporten € 25

Vervoer € 75

Netflix € 10

Aflossing div. schulden € 100

TOTAAL ongeveer € 1.400

€ 1.407

Dan gaat Mossaids dochter met een schoolvriendin mee naar een proeftraining op de hockeyvereniging. Stel ze zou daarna graag lid willen worden. Een lidmaatschap lijkt geen reële optie als we kijken naar Mossaids inkomsten en uitgaven per maand. De kosten voor een hockeylidmaatschap op jaarbasis kan hij dan niet betalen.

Benodigdheden

Kosten

Contributie hockeyclub op jaarbasis

€ 240

Eenmalig inschrijfgeld

€ 30

Aanschaf hockeystick en bal

€ 55

Aanschaf veldhockeyschoenen

€ 45

Aanschaf tenue

€ 80

Aanschaf trainingskleding

€ 40

Aanschaf scheenbeschermers

€ 15

Aanschaf bitje

€ 7

Aanschaf zaalstick

€ 30

Aanschaf zaalschoenen

€ 30

TOTAAL

€ 572


Checklist
Voorwaarden waaronder ouders met een laag inkomen hun kinderen lid kunnen laten worden van een Hockey Foundation vereniging.

 • Dit gaat het beste als de club toegankelijke contributieprijzen vaststelt en deze bedragen passen in een mogelijke vergoeding via het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur (S&C). Het maximale bedrag dat een kind jaarlijks van hieruit kan ontvangen verschilt per gemeente. De pedagogisch verenigingsmanager maakt een afspraak met ze om het proces goed in te richten. Waar mogelijk meldt hij/zij zich ook aan als intermediair Jeugdfonds Sport.
 • Het Jeugdfonds S&C is een netwerk van lokale fondsen door heel Nederland. Voer op jeugdfondssportencultuur.nl/contact een gemeentenaam of postcode in voor de contactgegevens van het dichtstbijzijnde fonds. NB: soms is er wel een regionaal Jeugdfonds S&C, maar geen lokaal fonds, zoals in de regio Utrecht het geval is.
  Telefoonnummer: 020 695 78 48
  E-mail: info@jeugdfondssportencultuur.nl
 • De pedagogisch verenigingsmanager zoekt uit welke subsidieregelingen er nog meer bestaan binnen de gemeente en maakt afspraken met deze instanties om uit te zoeken hoe de vereniging en betreffende ouders hier gebruik van kunnen maken. Stichting Leergeld is daar naast Jeugdfonds S&C erg belangrijk bij, en verder houdt de Hockey Foundation zichzelf up-to-date van alle verschillende subsidies en ondersteuningsmogelijkheden.

  Stichting Leergeld
  Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-2.30 uur en 13.30-15.30 uur
  Telefoonnummer: 013 545 16 56
  E-mail: info@leergeld.nl
  Website: www.leergeld.nl
 • De Hockey Foundation legt contact met gemeente en bespreekt aanvullende mogelijkheden voor eventuele bijdragen voor sportdeelname. In veel gemeenten heet de kortingspas voor mensen met een laag inkomen stadspas, of heeft de naam van de gemeente (bijvoorbeeld Haarlempas, Rotterdampas of Amsterdampas). Kleinere gemeenten hebben vaak geen stadspas, maar wel een participatieregeling waarmee gesubsidieerd wordt op deelname aan sport- of culturele activiteiten.
 • Inschrijving mag geen barrière vormen om mee te kunnen doen. Wie bij ons in dienst gaat krijgt tips om een systeem te creëren waarbinnen iedereen zich makkelijk bij de hockeyvereniging kan inschrijven.
 • Ouders worden ondersteund bij het inschrijven van hun kind bij de hockeyclub, geholpen bij het aanvragen van de financiering en krijgen uitgelegd welke regelingen er bestaan.
 • Stakeholders en bestaande leden begrijpen hoe deze constructie werkt (iedereen betaalt, leden met hoge inkomens betalen niet via de contributie voor de mensen met lage inkomens).
 • Het tenue, de stick, schoenen, scheenbeschermers en het bitje worden geregeld (eventueel via de bestaande regelingen en via de Hockey Foundation). Belangrijk is dat er nauwelijks/geen onderscheid bestaat en/of bekend is zodra kinderen van lage en hoge SES-ouders samen op de velden verschijnen.
 • Er wordt contact onderhouden met ouders van leden die via de Hockey Foundation of Jeugdfonds S&C binnenkomen en vastgesteld of zij nog hulp nodig hebben. Die hulp wordt op adequate wijze en op tijd ingeschakeld.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.