Ga naar inhoud
Kenniskluis 2

Straatcultuur

Schermafbeelding 2022 05 31 om 18 08 36
Hockey kind

Veel tijd op straat

Door de matige huisvesting in volle flats, werkende of afwezige ouders en te dure opvang, worden kinderen in lage inkomenswijken vaak al op jonge leeftijd gedwongen om veel tijd op straat door te brengen. We zien daarbij dat kinderen vanaf een jaar of acht meer onder invloed komen te staan van leeftijdgenoten en dat ze op straat en met behulp van elkaar hun behoeften aan veiligheid, vermaak en status proberen te vervullen. Tegelijkertijd levert de sturing die kinderen in hanggroepen onderling op elkaar uitoefenen, ongewenst gedrag op.
Joany Muskiet, die zich met haar Stichting Helderheid al jaren als ‘moeder van de wijk’ inzet voor kinderen en jongeren in de Rotterdamse wijk Feijenoord, vertelt dat de thuissituatie van kinderen en jongeren van invloed is op de aantrekkingskracht die de straatcultuur op hen heeft: ‘Voor het afmaken van een opleiding heb je stimulans en bemoediging nodig. Iemand die steeds zegt: je redt het wel. Als een kind dat niet heeft en hij zit op straat met gasten met wie hij kan chillen, dan kiest hij daar toch voor. Ze weten dat je altijd geld kunt verdienen met drugs’ (Van der Tuin, I., 2019).

Diepgeworteld wantrouwen
Net als veel volwassenen in lage SES-wijken zetten jongeren in een straatcultuur zich af tegen de burgercultuur: de cultuur met de daarbij behorende normen, waarden, rituelen en symbolen, zoals die door het merendeel van een bevolking wordt beleefd, geaccepteerd en uitgedragen. Waar de burgercultuur vrij individueel gericht is, staat het groepsbelang binnen de straatcultuur ver boven het individuele belang. Eer is er belangrijker dan eerlijkheid en de zwijgplicht en loyaliteit naar de anderen toe is heilig. Burgers horen aangifte te doen van gepleegde of te plegen criminaliteit. Binnen de straatcultuur ben je een verrader als je dat doet. In een straatcultuur zal ook niet automatisch het gezag van een docent, een trainer of de politie geaccepteerd worden. Er heerst een diepgeworteld wantrouwen waarin je je als leidinggevende eerst zal moeten bewijzen en een relatie met de kinderen moet opbouwen om tot contact te komen. Wanneer je je vereenzelvigt met de jongeren en niet met de regels, versterk je de band.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.