Ga naar inhoud
Kenniskluis 4

Boeien en binden

Justin Oase hockey
Hockey kind

Binden stap 3

Stap 3: Een buurtsportvereniging (BSV) oprichten op school

Een eigen accommodatie in de wijk of een perspectief daarop, is een belangrijke randvoorwaarde voor het opzetten van een vitale Hockey Foundation vereniging in een lage inkomenswijk. Het meest ideaal is een sportaccommodatie op loopafstand van waar de leden wonen. Onze ervaring is dat voor kinderen in de basisschoolleeftijd 1 km echt de bovengrens is. Daarbij geldt ook: hoe minder gezinnen te besteden hebben, hoe beperkter hun actieradius en mogelijkheid om de locatie te bereiken. Een BSV kan dan uitkomst bieden omdat deze de kinderen het eerste half jaar – met het vriendjeslidmaatschap – nog op hun eigen school door laat hockeyen.

De focus ligt tegelijkertijd op:

 • de voorbereiding op het verenigingsleven en het ontwikkelen van verenigings- en lifeskills als: met de juiste gymkleding, op tijd en elke week komen, of op tijd afmelden, samenwerken en leren omgaan met winst/verlies en emoties;
 • het beter leren hockeyen (nog steeds via de 5 pijlers), wat straks de integratie in een bestaand team bevordert en
 • het uitzoeken van financiële regelingen.

Een lijst met voorwaarden waaronder ouders met een laag inkomen hun kinderen lid kunnen laten worden van een Hockey Foundation vereniging staat in kluis 1.

Relatie opbouwen met de ouders
Gezinnen zonder verenigingsachtergrond vergelijken een sportvereniging vaak met een bedrijf dat betaalde professionele scholing aanbiedt. Wat ze zich dan niet realiseren is dat ouderparticipatie een vorm van betrokkenheid is waar de hockeyclub niet zonder kan. Tijdens de feestles of vanuit de BSV wordt het hockey voor het eerst bij ze geïntroduceerd en zien ze hoe het er aan toe gaat. Zonder directe verplichtingen zijn ze welkom om eens mee naar de club te gaan en we gaan met ze in gesprek als er interesse blijkt te zijn voor een structureel lidmaatschap voor hun kind.

Een ouderbijeenkomst organiseren op school
Samen met het kader van de vereniging en de lokale trainers wordt er in het laatste deel van het traject een verbinding gelegd tussen buurt en vereniging. Tijdens een ouderbijeenkomst, georganiseerd door de pvm'er, wordt ouders een idee gegeven van het groepsgebeuren op een hockeyvereniging, alvorens ze om de definitieve inschrijving voor het lidmaatschap te vragen.

Dit gaat het beste door:

 • ook een ouder aan het woord te laten die al een rol heeft binnen de vereniging of iemand die gebruikmaakt van het Jeugdfonds S&C bijvoorbeeld;
 • de eerste ouderbijeenkomst op school te organiseren, in de wijk;
 • deze plaats te laten vinden tijdens een van de BSV lessen;
 • ouders er zo mogelijk persoonlijk voor uit te nodigen.

Nieuwe vaardigheden in team- en verenigingsverband
Tijdens de bijeenkomst wordt de nadruk gelegd op kennismaken met elkaar en met het verenigingsleven. De Hockey Foundation wil een stimulans voor de kinderen zijn en een brugfunctie voor ze vormen naar nieuwe team- en verenigingsvaardigheden. We leggen uit welke ondersteuning er is voor een bijdrage aan materiaal en contributie en benadrukken wat we van de kinderen en ouders verwachten op het moment dat zij zich aan een teamsport committeren. Dit wordt ook besproken als kinderen competitie gaan spelen:

 • Wekelijkse aanwezigheid en wanneer, hoe en bij wie melden ze zich af.
 • Tenue, stick, schoenen, scheenbeschermers en bitje zijn verplicht.
 • Speel- en rijschema’s.
 • De ideale begeleiding per team.

Valkuilen
We zijn ons ervan bewust dat onze visie als normerend kan worden ervaren. We voelen ons erg verantwoordelijk voor de doelgroep en vanuit de valkuil van oververantwoordelijkheid kunnen we zelfs belerend overkomen.
De Hockey Foundation wil dat de impact van de hockeyvereniging voelbaar is in de buurt, door de kinderen een sociaal vangnet en toekomstperspectief te bieden. Dit betekent niet dat we onze normen aan anderen opleggen of prediken als de ware normen. Door ouders aan het woord te laten die al een tijdje meedraaien, speelt hun persoonlijke en directe ervaring ook mee, wat bepaalt hoe de boodschap zal worden ontvangen.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.