Ga naar inhoud
Kenniskluis 4

Boeien en binden

Justin Oase hockey
Hockey kind

Binden stap 4

Stap 4: Kinderen lid maken van de vereniging

Als kinderen ‘voor het echie’ op de club komen, onderscheiden we twee groepen: trainingsleden en wedstrijdleden. Vanaf dit moment wordt communicatie teamcommunicatie en worden ouders bij elkaar gebracht in een appgroep. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent en er vast en zeker kinderen van verschillende nationaliteiten in het team komen, passen we de communicatiestijl daar op aan.
Voor wie communiceert met kinderen en ouders uit verschillende culturen zijn intercultureel bewustzijn en interculturele sensitiviteit twee belangrijke begrippen:

 • Intercultureel bewustzijn: De eerste stap naar effectieve communicatie, waarin culturele overeenkomsten en verschillen worden herkend en sprake is van bewustzijn van de eigen cultuur in relatie tot andere culturen. Daarbij kan de manier waarop over verschillen wordt gepraat, zelf ook verschillen. Zijn ze onhandig en lastig? Of zijn verschillen intrigerend en inspirerend?
 • Interculturele sensitiviteit: Interculturele sensitiviteit kan worden ontwikkeld door open te staan voor de gevoelens en behoeften van mensen uit een andere cultuur. Want niet alle kinderen en ouders spreken dezelfde taal en hebben dezelfde normen en waarden als de begeleiders. Als een meisje vanwege haar geloof geen rokje wil dragen tijdens de wedstrijd, maar dat niet durft aan te kaarten, moet de verantwoordelijke zich in de situatie kunnen verplaatsen, het gesprek aangaan en daar passende afspraken over maken. Inlevingsvermogen is hierbij essentieel!

In kenniskluis 8 over ouderbetrokkenheid en -participatie introduceren we de Hockey Foundation participatieladder waarin ouders onderaan beginnen als ‘fan van hun kind die naar de wedstrijden komt kijken.’ Van daaruit gaat de betrokkenheid over in participatie en verandert van ‘een keer een gezonde snack verzorgen tijdens de rust’, via ‘barvrijwilliger’ tot ‘bestuurslid’.Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.