Ga naar inhoud
Kenniskluis 9

Inclusie binnen de hockeyvereniging

IMG 7775
Hockey kind

Integratie van nieuwe leden met vijf krachtige tools

Hockey kán verbinden, maar dat gaat niet vanzelf. Hockey kan ook uitsluiten en buitensluiten. Als een kind niet kan meekomen met de rest van de groep, niet weet waar het clubtenue kan worden besteld of als daar geen geld voor is thuis, wat gebeurt er dan?

Deze vijf tools hebben we in handen om de integratie van de nieuwe kinderen goed te laten verlopen.

 1. Bij het samenstellen van de teams toelaten dat er soms leeftijdsverschil is tussen teamleden onderling.
  Bijvoorbeeld: kinderen die ‘stoer gedrag’ vertonen vanuit de straatcultuur bij iets oudere kinderen plaatsen. Of kinderen met weinig hockeyervaring bij wat jongere kinderen indelen om ze meer aansluiting te laten vinden. We houden er dan rekening mee dat hier dispensatie bij de KNHB voor moet worden aangevraagd.
 2. Bij het samenstellen van de teams goed naar de mogelijkheden en ervaring van de ouders kijken.
  Bijvoorbeeld naar het aantal beschikbare auto’s in een team, zodat we zeker zijn van voldoende capaciteit om alle spelers naar de locatie van een uitwedstrijd te vervoeren. Stel, er zijn zowel Funkeys als eerstejaars F’jes op de vereniging. Om te voorkomen dat er in het nieuwe seizoen veel gefaciliteerd moet worden vanuit de club om de onervaren ouders van de Funkeys op te leiden tot coach, manager of spelbegeleider, kan ervoor gekozen worden om beide teams in het nieuwe seizoen op te splitsen en twee gelijke teams te maken waarover de ervaren ouders verdeeld worden.
 3. Bij de aanvang van de training op het veld zorgen dat de kinderen de hockeytechnieken beheersen.
  In de ideale situatie is er in de periode voorafgaand aan de introductie hard aan gewerkt om de kinderen de basistechnieken bij te brengen. Wanneer zij goed met de bal omgaan, een mooie pass in huis hebben en lekker aannemen, komen ze makkelijker mee op hockeygebied.
 4. Bij de eerste kennismaking met het team zorgen dat de materialen waarmee de kinderen het veld op gaan, in orde zijn.
  Als het eenmaal zover is en de nieuwe kinderen gaan voor het eerst samen trainen, moeten het benodigde materiaal en de kleding in orde zijn. Iedereen hetzelfde laten dragen sluit ook aan bij de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is. Probeer te regelen dat er op de club een bak met extra hockeymaterialen komt te staan. Sticks, bitjes, scheenbeschermers en sticks. Handig als een kind iets vergeet, of iemand onverwacht voor een proefles komt!
 5. Extra energie stoppen in betrokken ouders zodat die het Hockey Foundation gedachtengoed gaan helpen verspreiden.
  Door ouders te faciliteren met kennis en middelen en ze te inspireren tot medeverantwoordelijkheid, vinden binnen kortste keer veel meer ouders het fantastisch wat er op de club gebeurt...

Het belang van sociale netwerken
Je maatschappelijke positie en hoeveel kansen je krijgt in het leven, worden onder meer bepaald door ‘wie je kent’. Dat uiteenlopende doelgroepen binnen de vereniging integreren, is een belangrijke voorwaarde waaronder zich sociale netwerken rond kinderen en hun ouders kunnen ontwikkelen. Als zij in de loop van hun kennismaking met het verenigingsleven in contact worden gebracht met nieuwe sociale netwerken, gebeuren er een heleboel positieve dingen. Vanuit zo'n netwerk:

 • komt praktische steun (die bijvoorbeeld nodig is bij het vervoer naar de uitwedstrijden zodra er competitie wordt gespeeld);
 • komt emotionele steun (een luisterend oor, waardering);
 • functioneren leden als rolmodellen voor elkaar en dragen onderling normen en waarden over en
 • ontdekken kinderen dat er meer opties en mogelijkheden zijn (zoals in voeding-, kleding- en schoolkeuze: bijvoorbeeld een sportactieve middelbare school waar ze via hockey op kunnen komen).

Sociale netwerken zorgen ook dat leden geïnformeerd worden over stageplaatsen of werkplekken en kunnen iemand succesvol bij een potentiële werkgever onder de aandacht brengen. Aangestelde trainers en pedagogisch verenigingsmanagers bewegen zich daarbij in de rol van verbinder en proberen ervoor te zorgen dat alle mensen op de club bij het netwerk aan kunnen sluiten.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.