Ga naar inhoud
Kenniskluis 9

Inclusie binnen de hockeyvereniging

IMG 7775
Hockey kind

Omgaan met racistische reacties

Dat huidskleur ertoe doet in de sociale interactie tussen kinderen van kleur met leden van andere clubs, blijkt uit het onderzoek dat Sportbeleid en sportmanagement student Kevin van Pernis uitvoerde op HC Feijenoord. Coaches van de teams die binnen deze maatschappelijke hockeyvereniging voor het eerst competitie speelden vertelden hem geschrokken te zijn van sommige reacties die zij kregen: ‘De kinderen geven elkaar een handje en die meisjes van de tegenpartij die vegen daarna hun handen af aan het kunstgras. Zo van: jij bent smerig, jij bent een donker kindje, ik hoef jouw handdruk niet want dat smeer ik gelijk even af aan het veld.’

Confronteren, aanspreken en napraten
Hier kan het beste mee worden omgaan door trainers samen met de coaches en scheidrechters bewust te laten zijn van hun verantwoordelijkheid om een team met kinderen van kleur te begeleiden op een wedstrijddag. Worden zij geconfronteerd met racistische reacties van het team van de andere club, dan kan de coach van de tegenpartij daar ook op worden aangesproken: ‘Wij voelen ons niet prettig bij de gebaren die de kinderen bij de begroeting maakten. Het is beledigend en racistisch dus wij zouden het fijn vinden als je dat met ze bespreekt en ze het in het vervolg niet meer zullen doen.’ Met de kinderen zelf kan er over worden nagepraat als er zoiets gebeurt. Luister daarbij met een open houding naar hoe zij het discrimineren hebben ervaren en hoe het ze zich liet voelen. Als je laat zien dat discriminatie onacceptabel is maakt dat de kinderen ook weerbaarder.

In deze Helden podcast vertelt Terrance Pieters (speler bij het Nederlandse team en in Heren 1 bij Kampong) over zijn ervaringen met racisme in het hockey.

Iedereen heeft vooroordelen. Binnen de vereniging zouden we ons daar allemaal bewust van moeten zijn, zeker als je weet dat vooroordelen vaak tot discriminatie leiden. Bij de lifeskill 'kritisch denken' in Kenniskluis 7, bespreken we vooroordelen die ons beoordelingsvermogen beïnvloeden en logisch, kritisch en rationeel handelen in de weg kunnen staan.

Nog meer lezen? Dit dossier van het Kennisplatform Inclusief Samenleven gaat uitgebreid in op wat werkt bij het verminderen van discriminatie (Felten H, Taouanza I, Broekroelofs R, Vijlbrief A, Cankor E, 2020)

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.