Ga naar inhoud
Kenniskluis 8

Ouderbetrokkenheid en –participatie

Oie 1713049w N1e Yfrf
Hockey kind

You’ve got mail

Afspraken over ouderparticipatie, afmelden en op tijd zijn horen bij het verenigingsleven. Dat sommige ouders en kinderen daar extra in ondersteund moeten worden illustreren we met een voorbeeld.

Christine is dit seizoen manager van ME3. Als succesvolle accountant vindt zij dat het managen van een team wel echt iets voor haar is. Coachen minder, want ze speelt volleybal en heeft geen verstand van hockey. Op zaterdagochtend staat Christine op de afgesproken tijd op de parkeerplaats waar het team verzamelt voor een uitwedstrijd. Veertig minuten rijden geeft Google Maps aan. Van de negen meisjes ontbreken er nog drie, terwijl de verzameltijd woensdagavond duidelijk is gecommuniceerd via mail en in de WhatsApp-groep: 8.30 uur op de parkeerplaats bij de club, 9.45 uur start wedstrijd.

Te laat
'Zeg Chris, zou je niet even binnen vragen of zij wat weten?’, vraagt een van de wachtende ouders terwijl Christine de zoveelste poging onderneemt om telefonisch contact te krijgen. Om 8.55 komen eindelijk Aicha en Farida aangelopen. ‘Waar is Selma? Aicha, jouw vader zou vandaag rijden!’, reageert Christine. ‘Selma moet vandaag mee naar de verjaardag van haar oma’, antwoordt Farida, een klasgenoot van Selma. ‘Ik heb gemaild en geappt dat jullie om 8.30 uur hier moesten verzamelen en ik heb jouw vader ook nog gebeld Aicha!’, snauwt een gestreste Christine. Gelukkig kan de moeder van Maya rijden en zo komt het team weliswaar te laat, maar wel met genoeg spelers aan bij de tegenstanders.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waardoor het lastig kan zijn om praktische afspraken met een kind te maken:

 • een kind vindt het moeilijk om toe te geven dat zijn of haar ouders niet aan de afspraak kunnen voldoen;
 • een kind vindt het moeilijk om prioriteiten voor zichzelf te stellen en vergeet dat het team hierdoor gedupeerd kan raken;
 • een kind wil tegen grenzen aan schoppen en heeft het gevoel dat hier toch geen consequenties aan worden verbonden.

En dit zijn ook situaties waar je tegenaan kunt lopen:

 • ouders reageren niet op appberichten, mail of telefoontjes;
 • ouders hebben geen auto;
 • ouders stellen hun auto beschikbaar maar kunnen zelf niet rijden;
 • ouders vragen om een vergoeding voor benzine;
 • ouders roken in de auto terwijl ze teamleden vervoeren;
 • kinderen komen met een lege maag naar de wedstrijd, zonder te hebben ontbeten.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.